martes, 7 de abril de 2015

SEMANA SANTA 2015Y esta Semana Santa no ha sido una cualquiera, ha sido una Semana Santa con más sentimiento aún, pues celebramos junto al C. E Joventus su 25 aniversario, 25 años de Joventus viniendo a Cala Montjoi…
y junto con algunos de vuestros organizadores y el equipo de animación y dirección  quisimos sorprenderos con una mañana multiaventura de hinchables sorpresa y una noche de Gala.


Lo más especial de estos días es compartir todos juntos actividades, experiencias, risas, charlas, sentimientos y que todos aquellos que no forman parte de Joventus puedan involucrarse con vosotros y nosotros y hacerlos partícipes de todas las actividades que realizamos.


Mentiríamos si no os dijéramos que estamos cansados, estamos reventados!! Pero como siempre merece la pena empezar la temporada con vosotros. Vuestras sonrisas, vuestras muestras de cariño, vuestra alegría…nos hace quereros cada día un poquito más y echaros de menos en cuanto ya estáis saliendo por la puerta.


Gracias a todos, tanto Joventus como el resto, porque vosotros sois los auténticos protagonistas de una Semana Santa de éxito.


Nos vemos pronto !!!

martes, 3 de febrero de 2015

Frozen


Aunque hace un frío que pela y nos duelen los dedos al teclear el ordenador…sentimos calorcito al pensar en el verano y en todas las novedades que estamos preparando. De momento, os adelantamos uno de los musicales que se realizará este verano. Si en invierno, queremos verano, porque no un poquito de fresquito en verano…así que nos sumergimos en la aventura de montar el musical de Frozen, el reino del hielo. Habéis visto la película? Los que tenéis niños seguro que sí, y seguro que muchos sin peques también, pero si no es así, animaos, os sorprenderá y veréis como este año en Montjoi se cubre de acción, aventura, magia y nieve!!!!!!!
No puedes perdértelo!!

Encara que fa un fred que pela i ens fan mal els dits al teclejar l'ordinador…sentim caloreta en pensar en l'estiu i en totes les novetats que estem preparant. De moment, us avancem un dels musicals que es realitzarà aquest estiu. Si a l'hivern, volem estiu, perquè no una miqueta de fresquet a l'estiu…així que ens submergim en l'aventura de muntar el musical de Frozen, el regne del gel. Heu vist la pel·lícula? Els que teniu nens segur que sí, i segur que molts sense nens també, però si no és així, animeu-vos, us sorprendrà i veureu com aquest any Montjoi es cobreix d'acció, aventura, màgia i neu!!!!!!!
No pots perdre-t'ho!!

Bien qu'il fasse très froid et les doigts nous font mal quand on écrit à l'ordinateur … nous ressentons la chaleur quand on pense à l'été et à toutes les nouveautés que nous préparons. Pour l’instant, nous vous avançons l'un des musicaux que l’on fera cet été. Si en hiver, nous rêvons de l’été, pourquoi pas un peu de fraîcheur en été … donc nous nous plongeons dans l'aventure de monter le musicale de Frozen, la reine de les neiges. Avez-vous vu le film ? Si vous avez des enfants c’est sûr que oui, et même ceux qui n’en ont pas, aussi, mais si ce n'est pas le cas, dépêchez-vous !, vous serez surpris et vous verrez comme cette année Cala Montjoi sera pleine d'action, aventure, magie et neige!!!!!!! Tu ne peux pas le rater!!

jueves, 30 de octubre de 2014

Y llega el otoño/ I arriba la tardor/ L´automme arrive...


Y llega el otoño y nos sorprende con bonitos amaneceres cuando vamos de camino a Montjoi…y esas curvas a que a veces pueden parecen demasiado largas, se nos antojan como un marco donde encuadrar fotos de cuento y una postal para compartir con vosotros…y si el fuego hizo que el paisaje se volviera gris en algunas zonas…el otoño hará de primavera del invierno y nos dejará gotas de  lluvia de esperanza donde pronto todo volverá a ser como antes. Mientras nuestro día a día transcurre entre trabajos de mantenimiento, trabajos de oficina y nuevos proyectos para la próxima temporada…nuestros pensamientos, traviesos, se escapan a darse una vuelta por los rincones de los recuerdos y en nuestras caras se dibuja una sonrisa, felices por haber compartido con vosotros tantos buenos momentos…Y mientras desde la ventana de la oficina, un pino se mueve al compás del viento…escribimos los retazos de la temporada que se acerca..
.

                                                                                                                

I arriba la tardor i ens sorprèn amb boniques albes quan anem de camí a Montjoi…i aquestes corbes que de vegades poden semblar massa llargues, creen un marc on enquadrar fotos de conte i una postal per compartir amb vosaltres…i si el foc va fer que el paisatge es tornés gris en algunes zones…la tardor farà de primavera de l'hivern i ens deixarà gotes de pluja d'esperança on ràpid tot tornarà a ser com abans. Mentre el nostre dia a dia transcorre entre treballs de manteniment, treballs d'oficina i nous projectes per a la propera temporada…els nostres pensaments, entremaliats, s'escapen a fer-se un volt pels racons dels records i en les nostres cares es dibuixa un somriure, feliços per haver compartit amb vosaltres bons moments…I mentre des de la finestra de l'oficina, un pi es mou al compàs del vent…escrivim els detalls de la temporada que s'apropa...

L’automne arrive et nous surprend avec des beaux levers du soleil que nous contemplons en arrivant à Montjoi, une route dont les virages peuvent nous sembler trop longs mais qui deviennent un cadre parfait pour des photos de rêves et d’une carte postale pour partager avec vous… et si le feu a fait que le paysage devienne gris dans quelques endroit… l’automne fera de printemps de l’hiver et nous offrira des gouttes de pluie pleines d’espoir où, bientôt, tout deviendra comme avant.Pendant que nos journées se passent entre travaux, bureau, et nos nouveaux projets pour la prochaine saison… nos pensées, parfois un peu coquines, s’échappent pour faire un tour par les souvenirs et, dans nos visages, un sourire se dessine, heureux d’avoir partagé tellement de bons moments… et, pendant qu’on voit, depuis la fenêtre du bureau, un pin qui danse avec le vent… nous écrivons les morceaux de la saison qui s’approche…. 

miércoles, 1 de octubre de 2014

BYE BYE 2014


Una temporada más que se acaba con ese sabor a nostalgia que nos deja cada despedida. Cuando recorremos las calles, ahora vacías, si cerramos los ojos, aún podemos escuchar vuestras charlas, vuestras sonrisas…cada rincón encierra un recuerdo y en cada huequecito de Montjoi podemos ver una familia disfrutando de sus vacaciones… En esta cala todos vivimos cada año miles de sensaciones, incluso nosotros los trabajadores...este entorno privilegiado hace que se respire una magia especial… amaneceres de postal con atardeceres de lujo, como no sentarse en esta terraza frente al mar y dejarse sorprender por la luna?
Gracias a todos los que nos escogéis cada año para pasar unas vacaciones con nosotros, gracias a los que habéis venido por primera vez y esperamos que repitáis…gracias porque con vosotros Cala Montjoi se llena cada año de risas y de color.
Y  mientras aún recogemos los pedacitos del 2014, empezamos a construir el 2015…para que todo esté perfecto y no dejemos de sorprenderos.

Síguenos y te iremos contando novedades…


Una temporada més que s'acaba amb aquest sabor a nostàlgia que ens deixa cada comiat. Quan recorrem els carrers, ara buits, si tanquem els ulls, encara podem escoltar les vostres xerrades, els vostres somriures…cada racó tanca un record i en cada foradet de Montjoi podem veure una família gaudint de les seves vacances… En aquesta cala tots vivim cada any milers de sensacions, fins i tot nosaltres els treballadors...aquest entorn privilegiat fa que es respiri una màgia especial… sortides de sol de postal amb capvespres de luxe, com no asseure's en aquesta terrassa enfront del mar i deixar-se sorprendre per la lluna?
Gràcies a tots els que ens escolliu cada any per passar unes vacances amb nosaltres, gràcies als quals heu vingut per primera vegada i esperem que repetiu…gràcies perquè amb vosaltres Cala Montjoi s'omple cada any de riures i de color.

I mentre encara recollim els retallets del 2014, comencem a construir el 2015…perquè tot estigui perfecte i no deixem de sorprendre-us.
Segueix-nos i t'anirem explicant novetats…
Une saison de plus qui finit avec cette nostalgie que nous laisse chaque au revoir. Quand nous parcourons les rues, maintenant toutes vides, si nous fermons les yeux,  nous pouvons encore entendre vos bavardages, vos sourires … chaque coin garde un souvenir et dans chaque recoin de Montjoi nous pouvons voir une famille en profitant de ses vacances … Dans cette crique nous vivons chaque année des milliers de sensations, nous aussi les personnes qui y travaillons ... cet environnement privilégié fait respirer une magie spéciale … des aubes de carte postale avec des soirées de luxe pour s’asseoir dans cette terrasse face à la mer et se laisser surprendre par la lune !
Merci à tous ceux qui nous choisissez chaque année pour passer avec nous vos vacances, merci à ceux qui êtes venus pour la première fois en espérant vous revoir … merci à vous car Cala  Montjoi se remplit  chaque année de vos rires et de couleur. Et pendant que  nous ramassons les morceaux de 2014, nous commençons à construire 2015 … pour que tout soit parfait et pouvoir vous surprendre à nouveau. Suis-nous et nous te raconterons les nouveautés…

martes, 15 de julio de 2014

UN VERANO DIFERENTE / UN ESTIU DIFERENT/ UN ETE DIFFERENTSeguimos al pie de cañón, encabezando un verano diferente con un tiempo que a veces nos desafía, pero en Montjoi , somos un equipo de valientes que pase lo que pase siempre haremos que vuestras vacaciones sean para recordar…nuestro único objetivo es vuestra felicidad y podemos decir orgullosos que cada día  sois más los que os unís a nuestra gran familia de clientes satisfechos…por vosotros que habéis estado aquí y seguro que volveréis, por los que tenéis que llegar y os estamos esperando…por todos vosotros, despertamos cada día con una gran sonrisa y vamos contentos a trabajar ¡ Por eso seguimos innovando…habéis probado nuestras nuevas ensaladas y platos del buffet? Y las nuevas especialidades del chiringuito? Nuestros nuevos sabores de tés y cafés en el bar? Has jugado en nuestra nueva pista de Paddel y de petanca? Has visto nuestros nuevos espectáculos de animación Mary Poppins, Rey León y Bollywood? Pues no puedes perderte nada de esto…si quieres un verano diferente, un verano para recordar…apuesta por nosotros!!!
Cala Montjoi, ciudad de vacaciones, ciudad de sensaciones!Seguim al peu de canó, encapçalant un estiu diferent amb un temps que de vegades ens desafia, però a Montjoi , som un equip de valents que passi el que passi sempre farem que les vostres vacances siguin per recordar…el nostre únic objectiu és la vostra felicitat i podem dir orgullosos que cada dia sou més els que us uniu a la nostra gran família de clients satisfets…per vosaltres que heu estat aquí i segur que tornareu, pels quals heu d'arribar i us estem esperant…per tots vosaltres, despertem cada dia amb un gran somriure i anem contents a treballar .Per això seguim innovant…heu provat nostres noves amanides i plats del buffet? I les noves especialitats del xiringuito? Els nostres nous sabors de tes i cafès en el bar? Has jugat en la nostra nova pista de Paddel i de petanca? Has vist els nostres nous espectacles d'animació Mary Poppins, Rei Lleó i Bollywood? Doncs no pots perdre't res d'això…si vols un estiu diferent, un estiu per recordar…aposta per nosaltres!!!

Cala Montjoi, ciutat de vacances, ciutat de sensacions!


Nous continuons sur la brèche, devant un été différent avec un temps qui parfois nous défit, mais à Cala Montjoi, nous sommes une brave équipe qui fera toujours de vos vacances un souvenir inoubliable quoi qu’il arrive… Notre seul objectif est votre bonheur et nous pouvons dire avec fierté que, jour après jour, vous êtes de plus en plus nombreux à vous joindre à notre grande famille de clients satisfaits… c’est pour vous qui êtes déjà venus et on est surs que vous reviendrez, pour ceux qui devez arriver et nous vous attendons… c’est pour vous tous que nous nous levons chaque jour avec le grand sourire et très heureux d’aller travailler !.  C’est pour ceci que nous continuons à innover… avez-vous goûté nos nouvelles salades et les nouveaux plats du buffet ? Et les nouvelles spécialités du Chiringuito ? Les nouveaux arômes de nos thés et nos cafés du bar ? Avez-vous joué dans nos nouvelles pistes de tennis padel et de pétanque ? Avez-vous vu nos nouveaux spectacles d’animation : Mary Poppins, Roi Lion et Bollywood ? Plein de choses à ne pas manquer… si vous voulez un été différent, un été pour s’en souvenir… misez sur nous !!

Cala Montjoi, tout un monde de réjouissances. 


miércoles, 18 de junio de 2014

UN SANT JOAN DE COLORS- SAN JUAN DE COLORES


T'imagines un St. Joan diferent? Doncs imagina Montjoi, la seva cala i deixa't sorprendre amb espectacle de Bollywood al costat de la platja i amb la lluna d'estel convidat…En un viatge a l'Índia, un festival de colors i de màgia, una festa a l'amor, i als bons desitjos.
I durant el dia vine a fer-te un volt pels seus costums, les seves tradicions i participa en un dia temàtic ple d'aromes amb olor a encens, tatuatges d'henna, ball i moltes sorpreses.
I si véns vestit/disfressat com els hindús participaràs en un concurs per poder guanyar un cap de setmana gratis per 4 persones.
Encara prefereixes només imaginar-ho?Te imaginas un St. Juan diferente? Pues imagina Montjoi, su cala y déjate sorprender con espectáculo de Bollywood sobre la arena de la playa y con la luna de estrella invitada…En  un viaje a la India,  un festival de colores y de magia, una fiesta al amor, y a los buenos deseos.
Y durante el día ven a darte una vuelta por sus costumbres, sus tradiciones y participa en un día temático lleno de aromas con olor a incienso, tatuajes de henna, baile y muchas sorpresas.
Y si vienes vestido/disfrazado como los hindús participarás  en un concurso para poder ganar un  fin de semana gratis para 4 personas. Aún prefieres sólo imaginarlo?Vous imaginez une Saint Jean différente? Alors, imaginez Cala Montjoi et laissez-vous surprendre par un spectacle de Bollywood sur le sable de la plage avec la lune comme invitée... Dans un voyage à l'Inde, un festival de couleurs et de magie, une fête à l'amour, et aux bons souhaits...
Et tout le long de la journée venez faire un tour par ses mœurs, ses traditions et participez à une journée thématique pleine d’arômes, d’encens, de tatouages d’henné, dance et plein de surprises.

Et si vous venez habillé ou déguisé comme les hindous vous pourrez participer dans un concours pour gagner un weekend gratuit pour 4 personnes. Est-ce que vous préférez seulement l'imaginer?


martes, 10 de junio de 2014

Fines de semana de lujo-Week-ends de luxe!!

Fines de semana de lujo
Fines de semana con sabor a vacaciones, con días de colores  llenos de momentos  especiales que siempre quedarán en nuestro y vuestro  baúl de los recuerdos, donde compartimos sesiones de fitness, cursos de buceo, cafés con unas vistas inmejorables, conversaciones, juegos, risas en el miniclub, bailes y espectáculos con las estrellas como testigo de nuestra felicidad.  Fines de semana que nos acercan al verano y donde esperamos volveros a ver, porque dos días nos saben a poco y queremos compartir con vosotros mucho más…nuevas actividades, nuevos espectáculos y nuevos momentos inolvidables. 


BTT CLUB BARTASSIERS
ASPTT LYON

Caps de setmana de luxe

Caps de setmana amb gust de vacances, amb dies de colors plens de moments especials que sempre quedaran en el nostre i el vostre bagul dels records, on compartim sessions de fitness, cursos de busseig, cafès amb unes vistes immillorables, converses, jocs, riures en el miniclub, balls i espectacles amb els estels com a testimoni de la nostra felicitat. Caps de setmana que ens apropen a l'estiu i on esperem tornar-vos a veure, perquè dos dies  saben a poc i volem compartir amb vosaltres molt més…noves activitats, nous espectacles i nous moments inoblidables. 

SUBAQUATIQUE ORANGEOIS

Week-ends de luxe!!


Des week-ends au goût des vacances, avec des journées en couleurs, pleins de moments spéciaux qui resteront à jamais dans vos et nos souvenirs, où nous partageons des cours de fitness, cours de plongée, des cafés avec des vues magnifiques, conversations, jeux, des rires au mini-club, danses et spectacles avec les étoiles en témoignant de notre joie. Des Week-ends qui nous rapprochent de l’été où nous espérons vous revoir, parce que 2 jours ne nous suffit pas, car nous voulons partager encore plus avec vous… des nouvelles activités, des nouveaux spectacles et des nouveaux moments inoubliables.


CLUB DE FUTBOL ARRABAL